0 Tilauskori

Tietosuojaseloste

Asiakas- ja sidosryhmärekisteriä sekä uutiskirjettä koskeva tietosuojaseloste.

 

1. Rekisterin ylläpitäjä

ST-Koneistus Oy

y-tunnus:

Hopeatie 3

33470 YLÖJÄRVI

+358 10 229 3100

info@st-store.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Määttä

+35850 453 2425

 

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

 

4. Rekisterintietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käyttää asiakasrekisterin tietoja asiakassuhteen, liiketoiminnan sekä asiakaspalvelun hoitamiseen ja kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä laskutukseen, maksujen valvontaan ja perintään

 

Tietojen käsittelyssä ST-Koneistus Oy noudattaa siihen liittyvää lainsäädäntöä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja asiakkaista:

 • yritys
 • asiakkaiden kontaktitiedot, yhteyshenkilöt näiden puh.numerot, sähköpostit
 • tiedot asiakkaiden, tilauksista, laskutuksista, asiakuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot
 • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot
 • mahdolliset muut suostumuksella erikseen kerätyt tiedot

 

 6. Säännösten mukaiset

Asiakastietoja saadaan asiakkailta itseltään, minkä lisäksi niitä voidaan kerätä julkisista ja yksityisistä rekistereistä, yritysten verkkosivustoilta sekä yritystietojen päivityspalveluiden kautta.

 

7. Säännön mukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumusta.

 

8. Tietojen siirto-EUm tai ETAn ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti talletetut tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattua. Sähköisesti talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnukselle ja salasanalla.

 

10. Säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisten käytännesääntöjen mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden, epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

 

11. Tarkastusoikeusperiaatteet

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisterin tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan. Rekisterinpitäjä antaa em.tiedot pyydettäessä. Tarkastuspyyntö tulee aina esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä. 

 

12. Tarkastusoikeusperiaatteet

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi (tietosuojavaltuutettu).

 

 

ST-Koneistuksen uutiskirjettä koskeva tietosuojaseloste

 

Mitä henkilötietoja keräämme uutiskirjettämme varten, ja mitä dataa heistä tallennetaan?

 

Escarmat Oy (myöhemmin ST-Koneistus) kerää uutiskirjettään varten ainoastaan henkilön (myöhemmin tilaaja) sähköpostiosoitteen, johon uutiskirje toimitetaan.

Virheellisten uutiskirjetilauksin välttämiseksi käytössämme on kaksinkertainen tilausvahvistus:

 

 1. Tilaaja ei voi tehdä uutiskirjetilausta ennen kuin hän on painanut hiirellä ”haluan tilata uutiskirjeen” -kohtaan ruksin.

 

 1. Uutiskirjetilaus ei aktivoidu ennen kuin tilaaja on käynyt vahvistamassa tilauksen sähköpostiosoitteessa, jota tilaus koskee.

 

 

Sähköpostiosoitteen lisäksi WordPress Newsletter -lisäosamme tallentaa seuraavaa dataa tilaajasta:

 

 1. Sähköpostilista(t), joille tilaaja liittyy. Vaihtoehtoja ovat suomenkielinen ja englanninkielinen lista. Tilaaja voi halutessaan liittyä myös molemmille listoille.

 

 1. Tieto siitä onko uutiskirje toimitettu tilaajalle onnistuneesti.

 

 1. Tieto siitä onko tilaaja avannut uutiskirjettä.

 

 1. Tieto siitä onko tilaaja painanut uutiskirjeessä ollutta linkkiä.

 

 1. Jos tilaaja painaa uutiskirjeessä ollutta linkkiä, myös painetun linkin URL-osoite tallentuu.

 

 1. Lisäksi IP-osoite tallentuu, josta uutiskirjettä luetaan.

 

 

Miten voin poistua uutiskirjeeltä ja kauanko tilaajaan liittyvää dataa säilytetään?

 

Tilaaja voi poistua postituslistalta kahdella tavalla:

 

 1. Uutiskirjeen tilauksen aktivointisähköpostissa on linkki, minkä kautta tilauksen voi perua. Samassa aktivointisähköpostissa on myös linkki tilaajan omiin tilaustietoihin, mistä tilaaja voi jälkikäteen hallinnoida sähköpostilistoja joille hän kuuluu.

 

 1. Uutiskirjeen tilaamisen voi myös perua jokaisen lähetetyn uutiskirjeen yhteydessä painamalla linkkiä ”poistu uutiskirjeeltä”.

 

Poistamme uutiskirjeeltä poistuneiden tilaajien datan kerran vuodessa. Poistaminen tapahtuu tammikuun aikana. Mikäli tilaaja haluaa, että data poistetaan viipymättä, (vähintään 30 vuorokauden aikana) tulee tilaajan lähettää datanpoistopyyntö sähköpostiosoitteeseen: marketing@st-koneitus.fi.

 

 

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja ja dataa käytetään?

 

Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen. WordPress Newsletter -lisäosan keräämää dataa käytetään ainoastaan ST-Koneistus viestinnän tehokkuuden mittaamiseen.

Keräämäämme dataa tai sähköpostiosoitteita ei luovuteta kolmannen osapuolen haltuun, pois lukien käytössämme oleva WordPress Newsletter -lisäosa.

Jarkko Selin
profile_blank

Jarkko Selin
Toimitusjohtaja

YHTEYS
Puh. +358 10 229 3112
jarkko.selin@st-koneistus.fi

×
Tommi Peltonen
profile_blank

Tommi Peltonen
Yrittäjä

YHTEYS
Puh. +358 10 229 3111
tommi.peltonen@st-koneistus.fi

×
Katja Koponen
profile_blank

Katja Koponen
Tuotantopäällikkö, yrittäjä

YHTEYS
Puh. +358 10 229 3102
katja.koponen@st-koneistus.fi

×
Jani Vienola
profile_blank

Jani Vienola
Kokoonpanovastaava

YHTEYS
Puh. +358 10 229 3113
jani.vienola@st-koneistus.fi

×
Mari Romppanen
profile_blank

Mari Romppanen
Tuotanto- ja laatuinsinööri, reklamaatiot

YHTEYS
Puh. +358 10 229 3103
mari.romppanen@st-koneistus.fi

×
Margareeta Naukkarinen
profile_blank

Margareeta Naukkarinen
Toimistosihteeri

YHTEYS
Puh. +358 10 229 3100
margareeta.naukkarinen@st-koneistus.fi

×
Teemu Määttä
teemu

Teemu Määttä
Myynti

YHTEYS
Puh. +358 50 453 2425
teemu.maatta@st-koneistus.fi

×
Veli-Pekka Pirttijoki
profile_blank

Veli-Pekka Pirttijoki
Tuotantopäällikkö

YHTEYS
Puh. +358 50 594 2222
veli-pekka.pirttijok@st-koneistus.fi

×
Jarkko Selin
profile_blank

Jarkko Selin
CEO

CONTACT
Tel. +358 10 229 3112
jarkko.selin@st-koneistus.fi

×
Tommi Peltonen
profile_blank

Tommi Peltonen
Sales, entrepreneur

CONTACT
Tel. +358 10 229 3111
tommi.peltonen@st-koneistus.fi

×
Katja Koponen
profile_blank

Katja Koponen
Production manager, entrepreneur

CONTACT
Tel. +358 10 229 3102
katja.koponen@st-koneistus.fi

×
Jani Vienola
profile_blank

Jani Vienola
Production, rotation tracks

CONTACT
Tel. +358 10 229 3113
jani.vienola@st-koneistus.fi

×
Margareeta Naukkarinen
profile_blank

Margareeta Naukkarinen
Management

CONTACT
Tel. +358 10 229 3100
margareeta.naukkarinen@st-koneistus.fi

×
Teemu Määttä
teemu

Teemu Määttä
Sales

CONTACT
Tel. +358 50 453 2425
teemu.maatta@st-koneistus.fi

×
Veli-Pekka Pirttijoki
profile_blank

Veli-Pekka Pirttijoki
Production manager

CONTACT
Tel. +358 50 594 2222
veli-pekka.pirttijok@st-koneistus.fi

×
Juha Niemelä
profile_blank

Juha Niemelä
Tilauskäsittely

YHTEYS
Puh. +358 50 355 5589
juha.niemela@st-koneistus.fi

×
Juha Niemelä
profile_blank

Juha Niemelä
Order processing

CONTACT
Tel. +358 50 355 5589
juha.niemela@st-koneistus.fi

×
Harri Puheloinen
profile_blank

Harri Puheloinen
Projekti-insinööri

YHTEYS
Puh. +358 40 5654580
harri.puheloinen@st-koneistus.fi

×
Jorma Väisänen
profile_blank

Jorma Väisänen
Projektimyynti

YHTEYS
Puh. +358 40 5458384
jorma.vaisanen@st-koneistus.fi

×